Rozdział 1 - Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości, wnioski na głównej stronie 1. Szukamy tego, co nas łączy - blask matki i ojca

2. Dopóki nie łączy nas miłość - wszyscy błądzimy

3. To obecnie niewierzący i zagubieni staną się świadkami miłości

4. Upojeni życiem i technologią - tacy jesteśmy

5. Miłość zawsze objawia się w ...

6. Nie pytaj mnie co masz dalej czynić

7. Tożsamość Kościoła - Dlaczego prawda o rzeczywistości jest tylko w Kościele Katolickim?

8. "na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi" - koniec świata za 100 lat. Zamiast żyć na obraz Boży - zaczęliśmy urabiać Boga na nasz obraz

9. Trudne pytania i trudne odpowiedzi

10. Pewność, że jesteśmy na dobrej drodze

11. Dylemat naszego istnienia

12. Odnowa Kościoła - pokuta, abdykacja biskupów, Sobór, reorganizacja biskupstwa i kapłaństwa oraz formacji kapłańskiej i zakonnej

13. "nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" - "wypłyń na głębię..."

14. Wierność Kościołowi Katolickiemu jest najważniejsza - to szczyt doskonałości i heroizm zaufania Jezusowi oraz pewność zbawienia.

15. "gorliwość o dom Twój pożera mnie"

16. "Panie, przenikasz i znasz mnie"

17. "Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść"

18. Jeszcze chwila i głoszenie Chrystusa będzie nazywane "mową nienawiści" i będą nas blokować w Internecie

19. Bóg Wam to mówi - czyńcie pokutę, bo zmierzacie do piekła

20. "Nad rzekami Babilonu - tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon" - "Pan jest moim pasterzem"

21. Wszyscy biskupi winni solidarnie abdykować bo zawiedli jako strażnicy Kościoła

22. Jakie będą dalsze losy Kościoła?

23. Jak przygotować się na upadek i zanik Kościoła?

24. Jak ocenić czyn, w którym ksiądz porzuca kapłaństwo i Kościół Katolicki?

25. św. Paweł naucza jako katolik, a nie jako członek kościoła odłączonego lub ateista

26. Modlitwa czy nawet Komunia św. nie gwarantują zbawienia

27. Wiara w Jezusa ani nazwanie go Panem też nie gwarantuje zbawienia

28. Tylko trwanie w Kościele Katolickim gwarantuje zbawienie

29. Czy Niemcy zbawią się w Polsce a w Niemczech nie będą zbawieni? - a jednak przynależność do Kościoła nie decyduje o zbawieniu.

30. Kompletna dezintegracja - utrata tożsamości Kościoła, biskupi i księża pedofile, pobożni biskupi i księżą ukrywają grzechy pedofilskie, zanik ewangelizacji, rozkład Kościoła.

31. Dziś płaczę nad moim Kościołem i nad moją sytuacją

32. Deklaracja "DOMINUS IESUS" - więcej pytań niż odpowiedzi.

Kończę mój tok rozważań, bo doszedłem do ściany. Dlatego to, co niżej napisałem 2 lata temu wydaje się najbardziej racjonalną odpowiedzią na sprawę Boga, religii czy życia wiecznego. Nie widzę też sprzeczności z Deklaracją Dominus Iesus. Jeśli chcesz dołączyć do dyskusji - napisz (zamieszczę Twój tekst): akcja@religia.pl

 

33. Do religii determinuje - urodzenie, wychowanie, środowisko, lęki i strachy, intelekt

34. Problem wiary rozwiązany - aby uwierzyć potrzebna jest wiedza, która daje pewność lub największe prawdopodobieństwo ponad które już nie może być innego prawdopodobieństwa.

35. Nie wiem czy zauważyliście, ale sprawa religii prawie nikogo nie obchodzi