Wiara w Jezusa ani nazwanie go Panem też nie gwarantuje zbawienia


Szatan przecież nie musi wierzyć, ale wie, że Jezus jest Bogiem - a jednak nie jest zbawiony.

Uznanie Jezusa jako Pana gwarantuje zbawienie?
- też nie gwarantuje,

mówić sobie można wszystko.

W historii byli święci, których opętały złe duchy, a te złe duchy głosiły wspaniałe kazania na temat Jezusa i Maryi, może lepszymi nawet od najlepszych kaznodziejów.

W ogóle same słowa są mało warte jeśli nie poparte są mocą i sprawczością.

Bóg stwarzał słowem - słowo oznaczało zmaterializowanie się, a co znaczy słowo człowieka? - nic,
ale oczywiście też może zmaterializować się.