św. Paweł naucza jako katolik, a nie jako członek kościoła odłączonego lub ateista


Zauważcie, że w  różnych kościołach, w których uznawane jest Pismo Świętego Nowego Testamentu wyznawcy powołują się np. na nauczanie św. Pawła, gdzie jest mowa o wierze w Jezusa, o usprawiedliwieniu itp.

Jednak w tych kościołach pomija się generalny fakt,
że św. Paweł naucza jako ten, który jest w Kościele Katolickim.

I sam Paweł zakłada nowe kościoły, które nie są ani kościołami odłączonymi od Kościoła Katolickiego, ani nie są kościołami ateistów (jeśli tak to można nazwać)

to są kościoły katolickie.


Dlatego nie można rozpatrywać i interpretować słów św. Pawła bez trwania w Kościele Katolickim.

To, co naucza św. Paweł ma tylko sens jeśli jesteś w Kościele Katolickim,
a jeśli nie jesteś - to już jest oderwane od nauki św. Pawła i nawet jeśli będziesz przytaczał słowa św. Pawła - one są wyrwane z kontekstu czyli z życia i z sytuacji św. Pawła.

Najpierw trzeba trwać w Kościele Katolickim czyli we wspólnocie św. Pawła, aby jego słowa miały swoje znaczenie.